NameMNCMCC
Hantar SMS ke UK Mapesbury Communications Ltd (MCom),GuernseyUK Mapesbury Communications Ltd (MCom),Guernsey1234
Hantar SMS ke Routo Telecom Ltd.,GuernseyRouto Telecom Ltd.,Guernsey22234
Hantar SMS ke Manx,GuernseyManx,Guernsey58234
Hantar SMS ke Jersey,GuernseyJersey,Guernsey50234
Hantar SMS ke Guernsey,GuernseyGuernsey,Guernsey55234
Hantar SMS ke Jersey Telenet,GuernseyJersey Telenet,Guernsey3234
Hantar SMS ke Vodafone,GuernseyVodafone,Guernsey15234
Hantar SMS ke T-Mobile (Virgin),GuernseyT-Mobile (Virgin),Guernsey30234
Hantar SMS ke Orange,GuernseyOrange,Guernsey33234
Hantar SMS ke O2 (BT Cellnet),GuernseyO2 (BT Cellnet),Guernsey0234
Hantar SMS ke Hutchison 3G UK Ltd,GuernseyHutchison 3G UK Ltd,Guernsey20234

Send Free SMS ke Guernsey