NameMNCMCC
Hantar SMS ke Fastlink,JordanFastlink,Jordan1416
Hantar SMS ke Orange,JordanOrange,Jordan77416
Hantar SMS ke XPress,JordanXPress,Jordan2416
Hantar SMS ke Umniah,JordanUmniah,Jordan3416
Hantar SMS ke MobileCom (Petra),JordanMobileCom (Petra),Jordan77416
Hantar SMS ke Jordan Mobile Telephone (Zain),JordanJordan Mobile Telephone (Zain),Jordan1416

Send Free SMS ke Jordan