NameMNCMCC
Hantar SMS ke UK Mapesbury Communications Ltd (MCom),UKUK Mapesbury Communications Ltd (MCom),UK1234
Hantar SMS ke Routo Telecom Ltd.,UKRouto Telecom Ltd.,UK22234
Hantar SMS ke Manx,UKManx,UK58234
Hantar SMS ke Jersey,UKJersey,UK50234
Hantar SMS ke Guernsey,UKGuernsey,UK55234
Hantar SMS ke Jersey Telenet,UKJersey Telenet,UK3234
Hantar SMS ke Vodafone,UKVodafone,UK15234
Hantar SMS ke T-Mobile (Virgin),UKT-Mobile (Virgin),UK30234
Hantar SMS ke Orange,UKOrange,UK33234
Hantar SMS ke O2 (BT Cellnet),UKO2 (BT Cellnet),UK0234
Hantar SMS ke Hutchison 3G UK Ltd,UKHutchison 3G UK Ltd,UK20234

Send Free SMS ke UK