NameMNCMCC
Hantar SMS ke Warid Telecom,UgandaWarid Telecom,Uganda22641
Hantar SMS ke Uganda Telecom (UTL Telecel),UgandaUganda Telecom (UTL Telecel),Uganda11641
Hantar SMS ke MTN,UgandaMTN,Uganda10641
Hantar SMS ke CelTel (Clovergem),UgandaCelTel (Clovergem),Uganda1641

Send Free SMS ke Uganda